In the same way, the more you know more concerning the firm, the simpler it is planning to be to provide yourself while the treatment for the organization’s hopes.
noiembrie 2, 2017

Ilfov (Glina)

Instalația de sortare din Ilfov este amplasată în perimetrul localității Glina, în zona drumului de centura al capitalei Bucuresti la cca. 4,6 km de localitatea Popesti-Leordeni.

Instalaţia de sortare de la Glina a fost realizată în colaborare cu S.C.ECOREC S.A. Bucureşti și este structurată pe două linii tehnologice cu o capacitate totală de prelucrare de pînă la 70 tone/oră.

Fracțiunile de deşeuri care sunt procesate în acest amplasament sunt: mase plastice (folii PET, PVC, altele), sticlă (albă, colorată), metale neferoase, materiale nereciclabile.

Echipamentele componente ale staţiei de sortare includ :

- transportoare metalice cu lanț și stele de lanț -1.600 x 15.600 mm, respectiv 1.600 x 16.200 mm existente la beneficiar, revizuite și recondiţionate de către ADARCO INVEST
- transportoare cu bandă (orizontale, înclinate, de sortare) - ADARCO INVEST Petroșani,
- separator inuctiv componente neferoase - SGM Gantry
- cabine de sortare, climatizate cu 4guri de deversare (8 posturi) în extensia cabinelor existente la beneficiar - ADARCO INVEST Petroșani și HVAC&R Consulting Lugoj
- presă de balotat cu legare automată cu Perforator de PET incorporat de fabricatie ADARCO INVEST Petroșani,
- abrollcontainere de 24 mc conf. DIN 30722 - ADARCO INVEST Petroșani,
- containere basculante de mc - ADARCO INVEST Petrosani
- ciururi rotative Ø 3000 x 9000 mm - ADARCO INVEST Petroșani,
- instalație electrică / electronică de comandă și monitorizare SCADA - Electropromex Petroșani