„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ADARCO INVEST S.R.L. ȘI CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE, RECERTIFICARE ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 116477

Denumirea beneficiarului: ADARCO INVEST S.R.L.

Număr de referință: contract de finanțare nr. 1641/29.03.2018, Cod Smis 116477

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Data de începere a proiectului: 29.03.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.10.2019

Perioada de implementare: 01.08.2017 – 31.10.2019

Valoarea totală a contractului de finanțare: 2.688.829,68 lei din care 922.922,63 lei a reprezentat contribuția FEDR și 162.868,70 lei contribuția bugetului național. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului: 1.085.791,33 lei, reprezentând 90% pentru componenta de ajutor de minimis și 45% pentru componenta de ajutor de stat regional.

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: întărirea competitivității Adarco Invest prin creşterea productivităţii şi calităţii produselor proprii în urma îmbunătăţirii dotării tehnice a companiei şi a utilizării competenţelor şi cunoştiinţelor profesionale ale angajaţilor. Proiectul s-a finalizat cu certificarea a două produse, recertificarea de sisteme de management şi trei activităţi de internaţionalizare.

 Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea dotării firmei și creșterea nivelului de tehnologizare prin achiziționarea unor echipamente performante ce înglobează echipamente dotate cu tehnologie de ultimă generație.
 2. Obiectiv specific 2: Dezvoltarea capacității de producție și optimizarea fluxurilor aferente prin utilizarea unor tehnologii avansate ce vor duce la îmbunătățirea productivității, scăderea costurilor de producție, micșorarea consumului de materii prime, creșterea eficienței energetice, minimizarea deșeurilor și creșterea gradului de recuperare al acestora. Valorificarea schimbărilor generate de investiție în fluxul de producție al întreprinderii va fi garantată de recertificarea sistemelor de management de mediu și de sănătate și securitate în muncă.
 3. Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea ofertei pe piață a întreprinderii prin dezvoltarea de noi produse, prin creșterea calității produselor existente în portofoliul actual de produse și prin participarea în calitate de expozant la evenimente de afaceri relevante pe plan internațional.

 

 Rezultatele proiectului

Rezultat 1 (corespunzător obiectiv 1)

Prin proiect, societatea Adarco Invest S.R.L. a achiziționat următoarele echipamente:

 • 4 Sisteme desktop (HP Z6 G4 Workstation) și 4 Programe informatice utilizate în programarea asistată de computer (Solid Edge Classic Floating, versiunea 2019) achiziționate ca urmare a contractului de furnizare nr. 34/24.09.2018 semnat cu societatea Ada Computers S.R.L.
 • 1 Pod rulant ABUS ZLK 10 tone achiziționat ca urmare a contractului de furnizare nr. 33/24.09.2018 semnat cu societatea Schneider Romania S.R.L.
 • 1 Centru de prelucrare cu comandă numerică CNC, HD-XEVO2 618 HBP 410/723 G Marking Drilling Milling & Sawing Line) achiziționat ca urmare a contractului de furnizare nr. 58/15.03.2019 semnat cu societatea Vernet Behringer S.R.L.

 Rezultat 2 (corespunzător obiectiv 2)

Prin implementarea proiectului se obțin următoarele avantaje:

 • pierderile de material generale se reduc, în cazul europrofilelor, cu 30%;
 • consumul de energie electrică, la prelucrarea europrofilelor, se reduce cu 5%-7%, echipamentele folosite fiind mult mai eficiente datorită supravegherii tuturor prametrilor de către computerul mașinii;
 • manopera necesară operației de găurire cu diferite diametre se reduce în cazul europrofilelor, cu 50%-55%, cu consecințele de rigoare în privința reducerii timpului de lucru;
 • minimizarea la sursă a deșeurilor generate în cazul europrofilelor cu până la a 30%;
 • reciclarea integrală a deșeurilor metalice (100%), prin predarea, pe baza de contract, către firme specializate în recuperarea și recilarea deșeurilor

De asemenea, societatea Adarco Invest a obținut următoarele certificări:

 • Certificat ISO 14001
 • Certificat OHSAS 18001
 • Certificat de conformitate pentru Sită vibrantă în trepte tip SVT
 • Certificat de conformitate pentru Transportor cu bandă albie, reversibil tip TBR

Rezultat 3 (corespunzător obiectiv 3)

Ca urmare a realizării proiectului, societatea Adarco Invest realizează următoarele produse:

 • Transportor cu plăci metalice
 • Banda reversibilă tip albie
 • Sită vibrantă în trepte

De asemenea structurile metalice/profilele metalice vor putea fi realizate mult mai repede, mult mai ușor și cu un nivel redus de deșeuri generate, datorită utilizării noului centru de prelucrare cu comandă numerică și a podului rulant, achiziționate prin proiect. Cu ajutorul infrastructurii IT achiziționate prin proiect, proiectarea produselor și transferul datelor în producție se va realiza rapid și eficient.

În perioada de implementare, societatea Adarco Invest S.R.L. a participat, în calitate de expozant, la 3 evenimente de internaționalizare, două în Ucraina și unul în Turcia.

Locația de implementare a proiectului: Oraș Aninoasa, Str. Coșteni, Nr. 232A, Județ Hunedoara, România.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României