LISTA CONTRACTORILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ADARCO INVEST S.R.L. ȘI CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE, RECERTIFICARE ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”, COD SMIS 116477

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Programul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanțare nr. 1641/29.03.2018.  
Nr. crt. Denumirea contractorilor Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Data semnării contractului
1 Aba Management S.R.L. Achiziție servicii de consultanță Achiziție directă 32.252,70 lei + TVA 11.08.2017
2 Aba Management S.R.L. Achiziție servicii de consultanță management de proiect Achiziție directă 67.500 lei + TVA 19.04.2018
3 Aldo Detail Direct S.R.L. Achiziție servicii de informare și publicitate Achiziție directă 4.860,00 lei + TVA 27.04.2018
4 Vernet Behringer S.R.L. Achiziție centru de prelucrare cu comandă numerică CNC Achiziție privată competitivă conform Ord. MFE 1284/2016 390.000 euro (1.855.191 lei) 15.03.2019
5 Ada Computers S.R.L. Achiziție echipamente IT Achiziție privată competitiva conform Ord. MFE 1284/2016 138.413,20 lei + TVA 24.09.2018
6 Schneider Romania S.R.L. Achiziție pod rulant Achiziție privată competitivă conform Ord. MFE 1284/2016 145.345,35 lei + TVA 24.09.2018
7 Intitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - Insemex Petrosani Achiziție servicii de certificare produs Achiziție directă 14.000,00 lei + TVA 15.01.2019
8 TUV Austria Romania S.R.L. Achiziție servicii de certificare Achiziție directă 1.850,00 euro + TVA (8.624,15 lei + TVA) 02.10.2018
9 Biznes-Forum LTD Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 1 în Ucraina Achiziție directă 1.350 euro + TVA (6.286,82 lei + TVA) 03.04.2018
10 Biznes-Forum LTD Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 2 în Ucraina Achiziție directă 1.350 euro + TVA 23.04.2019
11 MMI Eurasia FuarcilikLtd Sti Achiziție servicii de internaționalizare - eveniment 3 în Turcia Achiziție directă 4.830 euro + TVA (22.967,72 lei + TVA) 05.02.2019

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro   Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro   Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României