Echipamente
RetuRO SGR

Instalații complexe

Prin specificul lor, instalațiile de sortare și stațiile de transfer a deșeurilor menajere reprezintă unicate care sunt dimensionate, proiectate și uzinate în funcție de:

bugetul disponibil

spațiul existent (sau disponibil)

populația comunității respective și structura acesteia

distanța până la cel mai apropiat depozit ecologic

gradul de automatizare dorit

Stații de sortare, de tratare mecano-biologică și compostare (TMB)

Sortarea în vederea reintroducerii în circuitul economic a materialelor reciclabile precum și reducerea cantității de deșeuri livrate depozitelor ecologice, reprezintă una dintre noile strategii bazate pe principiile dezvoltării durabile. Cu cât cantitatea de deșeuri livrate depozitelor ecologice este mai mică cu atât scad costurile, iar pe de altă parte materialele reciclabile extrase prin sortare (PET, carton, hârtie, folie, PE, HDPE, metale feroase și neferoase, deșeuri energetice ș.a.) reprezintă o sursă substanțială de profit.

Instalațiile de sortare, de tratare mecano-biologică și compostare sunt instalații complexe care se amplasează, după caz, în sectorul de recuperare a materialelor în vederea reciclării acestora sau pe platformele gropilor ecologice metropolitane.

Ele deservesc capacități anuale cuprinse între 30.000-60.000 tone de deșeuri care includ fracțiunile: hârtie/carton, PET, plastic, textile, sticlă, aluminiu, etc. Deșeurile obținute din procesul de sortare intră în fluxul de reciclare sau sunt preluate de companii specializate în reciclare. Refuzurile nevalorificabile sunt compactate și transportate la gropi ecologice special amenajate.

Stații de transfer

Stațiile de transfer servesc la transferul sau depozitarea pe termen scurt a deșeurilor, la încarcarea și presarea acestora în prescontainere de dimensiuni mari (36- 40m³), și transportul lor la stațiile de sortare sau la gropile ecologice metropolitane.

Cantitatea deșeurilor procesate într-un interval de 8 ore se încadrează între 7000 ... 90000 kg.

Colectează selectiv

Hârtie/Carton

Textile

Sticlă

Deșeuri menajere

Metal

Plastic / PET