Stații de sortare și TMB

Instalațiile de sortare, de tratare mecano-biologică și compostare sunt instalații complexe care se amplasează, dupa caz, în sectorul de recuperare a materialelor în vederea reciclării acestora sau pe platformele gropilor ecologice metropolitane.

Ele deservesc capacități anuale cuprinse între 30.000-60.000 tone de deșeuri care includ fracțiunile: hârtie/carton, PET, plastic, textile, sticlă, aluminiu, etc. Deșeurile obținute din procesul de sortare intră în fluxul de reciclare sau sunt preluate de companii specializate în reciclare. Refuzurile nevalorificabile sunt compactate și transportate la gropi ecologice special amenajate.

Instalațiile de sortare, de tratare mecano-biologică și compostare sunt proiectate și dimensionate în funcție de cifra populației zonale, de natura deșeurilor menajere, de perimetrul disponibil și de resursele financiare ale firmei contractante din zona respectivă. O instalație de sortare este compusă, dupa caz, din următoarele categorii de utilaje și echipamente: cabine de sortare, ciururi de sortare, benzi transportoare - de canal, înclinate (cu raclete speciale) cu covor de cauciuc și / sau cu lanț, de sortare, benzi speciale echipate cu separatoare magnetice sau tamburi electromagnetici pentru extragerea metalelor feroase și neferoase (Al, Cu, Ag,), containere și prescontainere, echipamente de filtrare și ventilație a aerului și de climatizare, ș.a.

parallax background

Principalele instalații de sortare, de tratare mecano-biologică și compostare proiectate, uzinate și montate de ADARCO INVEST Petroșani sunt amplasate în locațiile: